Cilat janë cilësitë e një agjenti imobiliar që duhet të dini, përpara se ti besoni investimin tuaj?

Të jesh një agjent i suksesshëm imobiliar do të thotë të kesh një çantë të plotë njohurish për pasuritë e paluajtshme, por edhe aftësi të mira menaxhuese për marrëdhëniet njerëzore. Dhe kjo fjali vjen nga eksperienca prej dy dekadash që agjencia DevInf ka ndërtuar tashmë në tregun shqiptar.

Më poshtë do të listojmë aftësitë që duhet të ketë një agjent, nëse ai/ajo dëshiron të ndërtojë një karrierë të suksesshme.

 

Cilësitë profesionale të një agjenti imobiliar:

1.      Aftësi komunikimi

Të jesh një agjent i suksesshëm imobiliar do të thotë të jesh një person i hapur me aftësi të gjera komunikimi, si ballë për ballë me klientët, ashtu edhe në telefon, mesazhe, email etj.

 

2.      Aftësi operimi me teknologjinë

Këtu vëmë re njohuritë e përdorimit të paketës Microsoft Office (Ëord, Excel) për përgatitjen e tenderëve, kontratave, prezantimeve, raporteve etj.

 

3.      Vëmendje në detaje

Të jesh i vëmendshëm ndaj detajeve do të thotë të dish se si të zbulosh nevojat e klientëve të tu. Për të zbuluar nevojat e tyre reale, duhet të bëni pyetjet e duhura. Çdo kërkesë e klientit duhet të kthehet në një ëndërr të realizuar - ëndrra për të pasur një shtëpi.

4.      Njohuri për procesin e shit-blerjes

Është shumë e rëndësishme të njihni të gjithë procesin e shitjes së një pasurie të paluajtshme, duke filluar me kërkimin e tregut, kualifikimin e klientit, prezantimin e shërbimeve, lidhjen e kontratave ekskluzive të përfaqësimit ose brokerimit dhe duke përfunduar me shikimin, përgatitjen e dokumenteve, lidhjen e kontratës së shitblerjes. dhe marrjen e rekomandimeve.

5.      Analiza e tregut të pasurive të paluajtshme

Agjentët duhet të kenë njohuri të gjera për tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Ata duhet të dinë çmimet reale të tregut, çmimet në rritje ose në rënie, llojet e ndërtesave, komplekset e banesave, kompanitë e ndërtimit etj.

6.      Taksat dhe financat

Çdo specialist i pasurive të paluajtshme duhet të dijë informacionin për taksat e pronës: kodet e pasurive të paluajtshme, ligjin e pasurive të paluajtshme etj.

 

7.      Kontratat dhe legjislacioni

Të jesh ndërmjetës i pasurive të paluajtshme do të thotë të dish për ligjin e pasurive të paluajtshme. Ju duhet të jeni në gjendje të analizoni kontratate shit-blerjes, të gjithë paketën e dokumenteve që kërkohen për transaksionin e një pasurie të paluajtshme.

 

8.      Kredi/ Hipotekë

Duhet të dini procesin e marrjes së një hipotekë, kushtet / kërkesat / dokumentet e nevojshme për të marrë një kredi për pasuri të paluajtshme. Ju duhet të dini veçoritë e një kredie të zakonshme hipotekore dhe një kredie të dhënë nëpërmjet programit të qeverisë.

 

9.      Negocimi dhe bindja

Njohja e teknikave/taktikave të negocimit dhe bindjes është thelbësore në procesin e punës së çdo agjenti imobiliar. Është e rëndësishme të udhëhiqemi nga parimi fitim - fitim, në një negocim duhet të fitojnë të dyja palët, si blerësi ashtu edhe shitësi.

 

10.  Marketingu

Çdo agjent imobiliar është përgjegjës për gjenerimin e portofolit - duke gjeneruar vazhdimisht shitës dhe blerës potencialë, duke përdorur mjetet e marketingut online dhe offline.

 

11.  Marka personale dhe rrjetëzimi

Një profesionist i mirë i pasurive të paluajtshme është personi që krijon lidhje personale me njerëz të ndryshëm që kanë nevojë për shërbime imobiliare. Është e rëndësishme të punoni vazhdimisht në krijimin e një marke personale, duke e promovuar veten si një specialist i mirë i pasurive të paluajtshme, duke përdorur kanalet e mediave sociale ose praninë tuaj në evente të ndryshme.

 

12.  Vlerësimi

Për t'u bërë më i miri në çdo gjë që bëni është e rëndësishme të bëni vlerësime për punën që bëni çdo ditë. Analiza e rezultateve do t'ju ndihmojë të përmirësoni procesin e punës me klientët dhe të rritni profesionalizmin tuaj.

 

13.  Rekomandim / rishikime

Aftësia për të bërë klientë të përjetshëm dhe për të marrë rekomandime nga klientët e kënaqur është çelësi i suksesit në pasuri të paluajtshme. Për të arritur këtë nivel duhet punë e vështirë, përkushtim dhe një thes i madh cilësish personale, përveç punës së përshkruar më sipër.

 

14.  Cilësitë personale të agjentit të pasurive të paluajtshme

 

Ndershmëria

Ndershmëria është cilësia personale që qëndron në themel të parimeve të çdo agjenti të suksesshëm të pasurive të paluajtshme. Korrektësia e informacionit të dhënë është çelësi për një karrierë të shkëlqyer.

 

Empatia

Aftësia për të vendosur veten në vendin e klientëve është aftësia që do t'ju ndihmojë të zbuloni atë që ata duan vërtet. Kjo do ta bëjë shumë më të lehtë për t'u dhënë atyre atë që kanë nevojë, por gjithashtu do të rrisni besimin tek personi juaj.

 

Menaxhimi i kohës

Është e rëndësishme të organizohet programi i punës duke përdorur një axhendë me detyra dhe prioritete për t'i menaxhuar ato në mënyrë efektive. Vetëm përmes disiplinës dhe përpikërisë mund të rrisni produktivitetin dhe mund t'i përmbushni të gjitha detyrat qind për qind.

 

Puna ekipore

Aftësia për të punuar në grup, për të qenë pjesë e një komuniteti është një aspekt tjetër i rëndësishëm. Puna ekipore është një katalizator që stimulon gjërat që të jenë në lëvizje të vazhdueshme dhe një kompani e pasurive të paluajtshme të ketë përparim.

 

Zgjidhja e problemeve

Të jesh specialist do të thotë të jesh një person që di të zgjidhë problemet e të tjerëve. Një ndërmjetës i pasurive të paluajtshme duhet të gjejë formulën më të përshtatshme që do të ndihmonte në zgjidhjen e problemit, qoftë ai i lidhur me shitjen apo blerjen e një pasurie të paluajtshme.

< Go back to news list

Ne menaxhojmë më shumë se 6000 prona

Keni pronë për shitje
apo për qira?

Dërgoni të dhënat tuaja
dhe agjentët tanë do t'ju
kontaktojnë menjëherë.

Plotësoni formën
  • Apartments
  • Villas
  • Offices

Harta me çmimet fiskale 2022

Eksperienca jonë nder vite për tregun aktual si dhe për perspektivën e zhvillimit në fusha të ndryshme na ka dhënë njohuri për të plotësuar hartën e parë dhe të vetme Interaktive të Tiranës me çmime të sugjeruara për secilën zone.

Shisni ose jepni me qira pronën

X

Jepni me qira pronën tuaj

X